Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) được bảo vệ chung với hệ thống bảo mật máy chủ, bảo mật website và chỉ dùng để kiểm tra việc khách hàng đã nhận được sản phẩm hay chưa, có hài lòng với sản phẩm hay không. Ngoài ra, không sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích nào khác.

Thông tin của người mua sau khi đăng ký mua hàng được lưu trữ trên server. Phần thông tin đăng nhập của hệ thống sẽ được mã hóa bằng cơ chế mã hóa MD5+SALT (chuỗi từ khóa bảo mật), không thể đọc trực tiếp từ cơ sở dữ liệu. Các thông tin này được lưu trữ nội bộ, không được chia sẻ với các bên đối tác khác.

Bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên là một trong những yêu cầu hàng đầu của Công ty. Toàn thể công ty có liên quan có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sử dụng mọi biện pháp thích hợp để bảo mật và bảo vệ các thông tin khách hàng cung cấp trong quá trình mua hàng hóa.

  • Bình luận mặc định
  • Bình luận Facebook

Ý kiến của bạn

[vivafbcomment]