• z4769300509172_1b144d407b0e3d8db39a12b9b2cd1e84
  • banner-lohha2
  • Flash2
  • Flash3
  • Flash4

tai biến mạch máu não

TPBVSK Nattospes

TPBVSK Nattospes là sản phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và làm tan cục máu đông; Hỗ trợ hồi phục sau tai biến mạch máu não do tắc mạch.

170.000 VND/hộp