• banner-lohha2
  • Flash2
  • Flash3
  • Flash4

suy thận

THASUCAVN

THASUCAVN

Bổ thận, phục hồi chức năng thận

575.000 VND/hộp

ich-than-vuong

ÍCH THẬN VƯƠNG

Hỗ trợ điều trị suy thận, viêm cầu thận, sỏi thận

220.000 VND/hộp