• Banner-Lohha-TÊT (1)
  • banner-lohha2
  • Flash2
  • Flash3
  • Flash4

Hỗ trợ điều trị giãn tĩnh mạch

Tĩnh Mạch Khang

Tĩnh mạch khang hỗ trợ bảo vệ và  tăng sức bền thành mạch, hỗ trợ làm giảm và các biến chứng do suy giãn tĩnh mạch gây ra

168.000 VND/hộp