• banner-lohha2
  • Flash2
  • Flash3
  • Flash4

da đầu dầu

MaxxHair New

Maxxhair hỗ trợ ngăn ngừa rụng tóc; hỗ trợ mọc tóc nhanh, chắc khỏe; hỗ trợ thải độc do ảnh hưởng của các hóa chất sử dụng cho tóc

200.000 VND/hộp