• Banner-Lohha-TÊT (1)
  • banner-lohha2
  • Flash2
  • Flash3
  • Flash4

bổ thận

THASUCAVN Plus

Thasucavn dùng cho người có triệu chứng đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm do chức năng thận kém. Người suy thận mạn (chạy thận)

575.000 VND/hộp