• banner-lohha2
  • Flash2
  • Flash3
  • Flash4

Ung thư phổi

Ung thư phổi – Nguyên nhân và triệu chứng bạn nên biết!

Ung thư phổi là một trong những lọai ung thư ngày càng phát triển nhanh và trẻ hóa về độ tuổi. Ở giai đoạn đầu, những biểu hiện của ung thư phổi không rõ nên rất dễ bị người bệnh bỏ qua. Vì thế, khi người bênh phát hiện ra mình bị ung thư thì…