• banner-lohha2
  • Flash2
  • Flash3
  • Flash4

Phì đại tiền liệt tuyến

phi-dai-tien-liet-tuyen

Phì đại tiền liệt tuyến những điều cần biết

Tiền liệt tuyến là cơ quan có kích thước bằng hạt dẻ nằm ở cổ bàng quang nam giới. Nó bao quanh niệu đạo ở chỗ niệu đạo đi vào bang quang. Tuyến tiền liệt sản xuất ra các chất bài tiết thêm vào tinh dịch trong quá trình phóng tinh. Tổng quan về phì…