• banner-lohha2
  • Flash2
  • Flash3
  • Flash4

Nguyệt san

Nguyệt san ở nữ giới – những điều cần quan tâm

Đối với nữ giới tuổi dậy thì thường bắt đầu ở giai đoạn 14 -17 tuổi. Từ giai đoạn này sức khỏe của nữ giới cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe sinh sản, nhất là vấn đề nguyệt san như rong kinh, thống kinh, rong huyết… Rong kinh: Rong kinh là chu…